image

 

Шановні відвідувачі !

Освітяни  Нікопольщини вітають Вас на сайті науково-методичного центру.  Гортаючи його сторінки, Ви маєте можливість ознайомитися з системою освіти міста, знайти  інформацію про роботу методичної служби та закладів освіти міста, дізнатись про досягнення та здобутки наших вихованців, познайомитися з перспективами розвитку освітньої галузі міста.

Сподіваємось на творчу співпрацю з нашими однодумцями, на конструктивну, продуктивну працю, цікаві, творчі пропозиції щодо удосконалення роботи методичної служби.

 

Пріоритети розвитку на 2019-2020 навчальний рік

1. Перегляд і вдосконалення змісту загальної середньої освіти.
2. Забезпечення ефективної реалізації ідеї профільного навчання.
3. Подальший розвиток робототехніки в місті.
4. Створення ефективної системи забезпечення шкіл якісними підручниками.
5. Модернізація дидактичних систем, методик і педагогічних технологій.
6. Інформатизація навчально-виховного процесу.
7. Подальший розвиток інклюзивної освіти.
8. Розроблення науково-методичних засад впровадження STEM-освіти.
9. Сприяння розвитку STEM-освіти: аналіз результативності процесу і динаміки розвитку, шляхи підвищення ефективності упровадження інновацій, 
виявлення проблем та прогнозування подальших тенденцій розвитку напрямів STEM-освіти в закладах.
10. Організація та проведення освітніх заходів, спрямованих на популяризацію STEM-навчання, профорієнтаційну роботу серед молоді;
11. Поширення досвіду та здобутків у галузі STEM-освіти шляхом публікацій, презентацій під час освітніх заходів різного рівня: міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, тренінгів, круглих столів, конкурсів тощо;
12. Підвищення рівня фахової майстерності науково-педагогічних працівників і представлення педагогічного досвіду роботи, зокрема, у рамках STEM-школи.
Основні завдання і зміст методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних, 
закладів загальної середньої освіти включають такі напрямки:
1. Розробка та реалізація заходів діагностичного напрямку щодо роботи над науково-методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку 
інноваційної особистості»
2. Створення умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої діяльності
3. Посилення психологізації навчально-виховного процесу
4. Впровадження педагогічного моніторингу
5. Модернізація традиційних та впровадження інноваційних високоефективних форм та методів роботи
6. Проведення методичних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення і поширення 
ефективного педагогічного досвіду
7. Розширення експериментально-дослідницької роботи, апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем
8. Організація наступності навчально-виховної роботи між дошкільною та початковою, початковою та базовою школами
9. Реалізація Державного стандарту загальної середньої освіти та його навчально-методичне забезпечення. 
10. Створення умов для виконання програм та участі у проектах
11. Здійснення науково-методичного супроводу викладання спецкурсів, факультативів, предметів за вибором
12. Вивчення, узагальнення, схвалення та поширення ефективного педагогічного досвіду. Пошук нових та вдосконалення існуючих 
методів і прийомів роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги. 
13. Створення оптимальних умов для рівного доступу до якісної освіти учням з особливими освітніми потребами.