image

 


 

 

Шановні відвідувачі !

Освітяни  Нікопольщини вітають Вас на сайті науково-методичного центру.  Гортаючи його сторінки, Ви маєте можливість ознайомитися з системою освіти міста, знайти  інформацію про роботу методичної служби та закладів освіти міста, дізнатись про досягнення та здобутки наших вихованців, познайомитися з перспективами розвитку освітньої галузі міста.

Сподіваємось на творчу співпрацю з нашими однодумцями, на конструктивну, продуктивну працю, цікаві, творчі пропозиції щодо удосконалення роботи методичної служби.

 

 

 

 

       

        У  2018-2019 навчальному році необхідно реалізовувати ряд пріоритетних завдань:

1Дієвість особистісно-орієнтованої освітньої системи міста

2. Системне впровадження  в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу

4. Розвиток STEM –освіти в освітньому просторі міста.

5.  Забезпечення методичного супроводу та розширення кола суб'єктів інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти міста

6. Забезпечення і поширення педагогічних ініціатив, новацій, перспективного досвіду і реальних досягнень педагогів

7. Формування в учнів компетентностей  відповідно до Концепції нової української школи: володіння іноземними мовами та інформаційними технологіями, уміння критично мислити, співпрацювати з іншими, навчатися впродовж життя, бути відповідальними громадянами своєї країни.

8. Проведення систематичної роботи з розвитку, пошуку та підтримки творчо-обдарованих дітей через впровадження інтерактивних форм роботи.

9. Вдосконалення  міської системи інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, створення комфортних умов їх перебування в навчальних закладах. Постійний контроль з дотримання чинного законодавства щодо організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку за індивідуальною формою.

10. Зосередження особливої уваги на питаннях національно-патріотичного виховання учнівської молоді з опорою на   Концепцію національно-патріотичного виховання,  створення сприятливого середовища для виховання  національно свідомого громадянина, патріота своєї держави.