menu
person

Шановні відвідувачі !

Працівники КУ «ЦПРПП НМР» – це фасилітатори, менеджери, тьютори, експерти, супервізори, модератори в одній особі. Тому головною метою нашого Центру є консультативна підтримка вчителів щодо професійного розвитку, супервізії, оформлення документації закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання та впровадження компетентнісного, особистісного та інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

Наша провідна ідея полягає у тому, щоб створити необхідні умови для розвитку творчої ініціативи й академічної свободи педагогів закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та КУ «Інклюзивно -ресурсний центр», допомагати педагогам ставати прогресивними реформаторами, разом з усіма освітянами впроваджувати нові ідеї, які «ідуть у ногу з часом», а також допомагати розкривати свій потенціал не лише здобувачам освіти, а й усім педагогічним працівникам.

 

Пріоритети розвитку на 2020-2021 навчальний рік

1. Перегляд і вдосконалення змісту загальної середньої освіти.
2. Забезпечення ефективної реалізації ідеї профільного навчання.
3. Подальший розвиток робототехніки в місті.
4. Створення ефективної системи забезпечення шкіл якісними підручниками.
5. Модернізація дидактичних систем, методик і педагогічних технологій.
6. Інформатизація навчально-виховного процесу.
7. Подальший розвиток інклюзивної освіти.
8. Розроблення науково-методичних засад впровадження STEM-освіти.
9. Сприяння розвитку STEM-освіти: аналіз результативності процесу і динаміки розвитку, шляхи підвищення ефективності упровадження 
інновацій, виявлення проблем та прогнозування подальших тенденцій розвитку напрямів STEM-освіти в закладах.
10. Організація та проведення освітніх заходів, спрямованих на популяризацію STEM-навчання, профорієнтаційну роботу серед молоді;
11. Поширення досвіду та здобутків у галузі STEM-освіти шляхом публікацій, презентацій під час освітніх заходів різного рівня: міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, тренінгів, круглих столів, конкурсів тощо;
12. Підвищення рівня фахової майстерності науково-педагогічних працівників і представлення педагогічного досвіду роботи, зокрема, у рамках STEM-школи.