Засідання ММО вчителів іноземних мов

     

 04 січня 2018 року відбулося чергове засідання міського методичного об'єднання вчителів іноземних мов ЗНЗ, учасниками якого були вчителі І та ІІ кваліфікаційної категорії. Керівник міського методичного об'єднання Шкода Л.П. ознайомила присутніх з  підсумками роботи у І семестрі. У виступі  вчителя англійської мови КЗ НСЗШ № 4 Талибової Н.М. був представлений власний досвід з впровадження інтерактивних методів навчання як засобу підвищення ефективності засвоєння матеріалу у процесі навчання іноземній мові. А презентація вчителя англійської мови КЗ НСЗШ № 17 Пилипенко О.В. мала на меті представити інтерактивні методи навчання під час роботи літніх мовних таборів та виховних заходів. 
      Методист науково-методичного центру Шпак О.О. довела до відома педагогів концептуальні положення нового Закону України «Про освіту» щодо атестації, незалежної сертифікації, підвищення кваліфікації, та зміни до статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо самоосвітньої діяльності педагогічних працівників ЗНЗ. 
       Для вчителів іноземних мов І та ІІ категорії творчою групою було підготовлено тестування-тренінг «Дидактичні, методичні та психологічні засади формування мовної компетенції школярів на уроках англійської мови в умовах Нової української школи», який пройшов плідно та результативно.  

 

 

 


Матеріали засідання ММО вчителів іноземних мов (січень 2017)


Важливі компоненти ефективного уроку іноземної мови в умовах соціалізації особистості

Засідання міського методичного об’єднання учителів іноземної мови

Дата: листопад 2016 року

Виступи:

1. учитель англійської мови КЗ «НСЗШ № 13» Саган Г.Ю. розкрила проблему формування в учнів соціокультурної компетенції. Ганна Юріївна поділилась з колегами досвідом використання на уроках різноманітних методів та прийомів, які сприяють підвищенню ефективності уроку, розвитку стійкого інтересу учнів до вивчення іноземної мови.

 2. З методикою застосування різноманітних навчальних ігор на різних етапах уроку в 1-4 класах та багатим власним досвідом з цього питання  познайомила присутніх учитель англійської мови КЗ «НСЗШ № 24» Салоїд Є. О. 
 3. Учитель англійської мови КЗ «НСЗШ № 6» Куліченко Н.М. розкрила теоретичні та практичні аспекти проблеми організації самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови, що є особливо актуальним в нинішній час, адже одним із основних завдань учителя є навчити дітей вчитися та формувати у них уміння і навички самостійного здобуття знань.
 4. Ткаченко Г.Я., учитель німецької мови КЗ «НСЗШ № 2» поділилась досвідом з використання методу проектів на уроках. Ганна Яківна нещодавно повернулась із фахових курсів підвищення кваліфікації в ДОІППО і поділилась своїми враженнями від лекцій та практичних занять.
         Матеріали засідання ММО

    


       16 квітня представники міського методичного об’єднання вчителів іноземної мови взяли участь в роботі регіонального науково-методичного семінару  «Організація педагогічної діяльності вчителя на уроках англійської мови» в  м. Марганець.

       Увазі учасників  семінару були представлені досвіди роботи  вчителів  англійської мови загальноосвітніх шкіл №№  2, 9, 11 з модернізації мовної освіти  шляхом впровадження інноваційних методик та використання засобів ІКТ. Питання науково-теоретичного блоку містили виступи «Творчість вчителя – запорука його успішної педагогічної діяльності», «Застосування ІКТ на уроках англійської мови за рекомендаціями методистів курсів Британської ради», «Використання Інтернет контенту у вивченні іноземної мови». Під час науково-практичного блоку  гості  були присутні на уроках в 4-х класах «Використання особистісно-орієнтованого підходу під час формування граматичних навичок  за темою «Ступені порівняння прикметників» та «Використання інтерактивних технологій для розвитку компетентності та здійснення діяльнісного підходу  в організації підсумкового уроку за темою «Рast Simple Tense», а також  вдосконалили власні навички на майстер-класах «Забезпечення інтерактивності уроку англійської мови за допомогою відео» та «Використання авторських електронних ресурсів , створених за програмним забезпеченням «Panaboard».

     З метою створення організаційно-педагогічних умов формування готовності вчителя до використання електронних засобів навчання  пропонуємо ознайомитись з матеріалами семінару

Презентація до виступу

Посилання на блог Цикункової Я.В., де розміщені роботи http://marganets_school11.klasna.com/uk/blog/jana132511

і корисними посиланнями:

  1. Учительський он-лайн  журнал видавництва «Основа»  http: //www.teacherjournal.com.ua/
  2. Блог вчителя англійської мови Марганецької школи № 11 Цикункової Яни Вікторівни    htpp:  //marganets_school11.klasna.com/uk/blog/jana132511  
  3. Майстер – класи щодо використання ІД    http:  //www.youtube.com/channel/UC3b_UCsAKgtvYVYbzCF2bgA
  4. Корисні поради      htpp:  //www.youtube.com/watch?v=1_XGbl27RQY&list=UU3b_UCsAKgtvYVYbzCF2bgA
  5. Програмне забезпечення    http:  //panaboard.kiev.ua/ru/elite-panaboard-software
  6. Бібліотека  уроків  htpp:  //panaboard.kiev.ua/ru/files  

Семінар вчителів іноземної мови

 

Дата проведення: 29 січня

Місце: КЗ "НСЗШ № 8»

Тема: «Технологія використання мовного портфоліо учня та вчителя на уроках іноземної мови».  

І. Виступи:

- КЗ "НСЗШ № 8" Науменко С.В. - «Європейське мовне портфоліо – історія, функції, компоненти») і Наговіцина Є.О. - «Види і структура портфоліо вчителя»

КЗ «Гімназія № 7» Гора Є.М. - «Метод портфоліо як засіб розвитку інноваційної особистості») 

 ІІ. Презентація власного досвіду:

«Використання мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови в 1-2 класах за новим Державним стандартом» - Карамушка Ю. Г. , вчитель англійської мови   КЗНЗ «Гімназія № 15»

- «Початковий етап формування мовного портфоліо в 5-х класах за новим Державним стандартом» - Галковська Р. М., вчитель англійської мови КЗ НСЗШ № 3; Жильцова А. І., вчитель англійської мови КЗ СПМШ при ДНУ ім.Гончара

- «Практичне використання методу портфоліо  в базовій школі» - Савченко О. Л., вчитель англійської мови КЗ НСЗШ  № 14 

«Етапи роботи над створенням мовного портфоліо від А до Z при вивченні другої іноземної мови (французької) мови» - Бублова В. В., вчитель французької мови   КЗ «Гімназія № 7»

- «Портфоліо методичного центру закладу як стимуляція розвитку професійної компетенції вчителя» - Кличко Н. В., вчитель англійської мови КЗ НСЗШ № 13 

- "Створення власного портфоліо вчителя»  - Агеєнко Л.М., вчитель англійської мови  КЗ НСЗШ № 23

- «Портфоліо вчителя як звіт про самоосвіту вчителя під час атестаційного періоду» - Шкода Л. П., вчитель англійської мови  КЗНЗ «Гімназія № 15».

        За наслідками семінару були вироблені рекомендації:

   1. Впроваджувати використання Європейського Мовного Портфоліо, як  найефективнішого інструменту, що допомагає розвинути в учня здатність до самонавчання. 

     2. Розвивати здатність до самооцінювання як результату ефективної учнівської рефлексії власного процесу навчання мови.

     3. Визначати  форми  роботи  та  способи  активізації  мовленнєвої діяльності відповідно до вікових  особливостей учнів.

     4. Приділяти особливої уваги ролі батьків, які зможуть допомогти дитині з 1 та 3 розділами ЄМП (добірка  матеріалів до мовного досьє).

     5. Сприяти підвищенню мотивації у вивченні іноземної мови та усвідомлення цінності міжкультурного спілкування у своїй країні та за її межами.

     6. Надати допомогу кожному учневі усвідомити індивідуальний шлях оволодіння мовою, і тим самим формувати автономність учня.

     7. Вчителям іноземних мов планувати свою діяльність, орієнтуючись на конкретні комунікативні вміння, що є відображенням в ЄМП як цілі навчання.

     8. Сприяти формуванню філософії сучасного європейця – « навчання упродовж життя».

   9. Взяти до уваги, що роль ЄМП – супроводжувати іншомовну діяльність учня, спрямована на формування його комунікативної і міжкультурної компетенції.