menu
person

МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ ДНЗ 

МЕТА: Вдосконалення професійної компетентності керівників ДНЗ щодо створення освітнього простору, який відповідав би вимогам сьогодення, орієнтований на соціалізацію особистості громадянського суспільства.

Керівник ММО - Гетьманенко Н.Г., завідувач КДНЗ №2

План роботи ММО керівників ДНЗ


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ ДНЗ 

МЕТА: Вдосконалення професійної компетентності керівників ДНЗ щодо створення освітнього простору, який відповідав би вимогам сьогодення, орієнтований на соціалізацію особистості громадянського суспільства.

Керівник ММО - Ромахіна Н.М., вихователь-методист я/с № 48 ДПЛОЦ

План роботи ММО методистів ДНЗ


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП РАННЬОГО ВІКУ

ТЕМА:  «Формування основ соціалізації дітей раннього віку у контексті освітнього простору ЗДО»

МЕТА:
- розглянути науково-методологічні засади науково-методичної проблеми;
- вивчити потенціальні можливості педагогів щодо створення соціально-педагогічних умов соціалізації;
- активізувати інформованість педагогів з використання інтерактивних технологій;
- сприяти створенню умов для формування сучасного освітнього середовища як передумови соціалізації особистості; 
- впроваджувати гнучкі інноваційні моделі; 
- формувати соціальну компетентність дітей сходинками мікросередовища ДНЗ; 
- здійснити моніторинг методичної бази для обміну досвідом роботи з розвитку соціальних аспектів дітей раннього віку.
                
Керівник ММО - Никончук Г.В., вихователь-методист КДНЗ №11

План роботи ММО вихователів груп раннього віку


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ТЕМА: «Сучасна модель розвитку соціальної компетентності у дітей дошкільного віку»

МЕТА:  Визначення освітніх стратегій соціалізації особистості. переорієнтація вихователів на нову мету і принципи освіти. Допомогти зорієнтуватись в потоці інформації і отримати поштовх до самовдосконалення. Забезпечити якість і ефективність роботи шляхом впровадження кращих традиційних і нових зразків педагогічної діяльності з метою популяризації  професійних здобутків з проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Керівник ММО - Бобер Л.В., вихователь-методист КДНЗ №54

План роботи ММО вихователів груп дошкільного віку


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
КЛУБ «ЕКОЛОГ»

МЕТА:  Актуалізація знань вихователів ДНЗ міста з досвіду використання інваріантної та варіативної складових для вирішення завдань екологічного виховання дітей дошкільного віку .
Продовження роботи по ознайомленню педагогів з:
- сучасними світовими екологічними розробками, ініціативами, екологічним волонтерським рухом, організаціями, методами і прийомами побудови роботи з екологічного виховання дітей з урахуванням вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», створення вихователями емоційно - позитивного та екологічно - розвивального середовища для перебування дітей в ДНЗ відповідно до напрямків розвитку пізнавальної та креативної компоненти, подання дітям доступних науково - вірних знань про живу та неживу природу, забезпечення їх мотиваційної зацікавленості до пізнавальної діяльності, становленню основ екологічної свідомості, соціальної  адаптації.

Керівник ММО - Лучинська І.П., вихователь-методист КЕДНЗ №53

План роботи клубу «ЕКОЛОГ» 


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ ТА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ТЕМА: "Перспективність та наступність дошкільної та початкової ланок освіти"

МЕТА:  На основі Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації в країні та з метою підвищення компетентності вихователів старших дошкільників, розпочати роботу по ознайомленню вчителів та вихователів ДНЗ міста з досвідом використання інноваційних технологій для вирішення завдань патріотичного та громадянського виховання, комунікативно-мовленнєвого розвитку майбутніх школярів, провести обмін досвідом.                                                 
 

Керівник ММО - Глєбова Л.А., вихователь-методист КДНЗ №38

План роботи ММО вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МУЗИЧНИХ КЕРІВНИКІВ

МЕТА:  Підвищення ефективності професійної діяльності педагога. Узагальнення та  розповсюдження кращого досвіду музичних керівників міста. Підвищення якості музичного виховання. Взаємодія з музичними керівниками ДНЗ.

Керівник ММО - Добишева Л.М. – музичний керівник КДНЗ №54

План роботи ММО музичних керівників ДНЗ


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІНСТРУКТОРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ТЕМА: "Формування здорового способу життя"

МЕТА: Ознайомлення з «Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді», з методичнимирекомендаціямищодоїїреалізації; з обласною науково-методичною проблемою «Освітністратегіїсоціалізаціїособистостігромадянськогосуспільства», з теоретико-методичними засадами процесу соціалізації дітей в сучасному освітньому просторі. Впровадження сучасних педагогічних технологій, оволодіння сучасним стилем педагогічного мислення. Запровадженняздоров’єзберігаючихосвітніхтехнологійосвітньогопроцесу, зміцнення фізичного, психічного та психологічногоздоров’ядітей. Підвищенняпрофесійноїкваліфікаціїінструкторів з фізкультури.
                
Керівник ММО - Катрич І.А., інструктор з фізичного виховання КДНЗ №2

План роботи ММО інструкторів з фізичної культури ДНЗ

Методичне об’єднання музичних керівників

27.02.2020 року в КДНЗ № 2 «Капітошка» відбулося методичне об’єднання для музичних керівників на тему «Театралізована діяльність як засіб емоційного розвитку дітей». Метою проведення заходу стало підвищення рівня знань музичних керівників щодо впровадження новітніх технологій, які стосуються розвитку артистичних здібностей у дітей дошкільного віку за допомогою театралізованої діяльності; розвиток у дітей стійкого інтересу до театрально-ігрової діяльності, творчих та естетичних здібностей, креативності та зв’язного мовлення.

В методичному огляді теми вихователь-методист Пономаренко І.М. розповіла про особливості організації театральної діяльності в дошкільному навчальному закладі. Присутні мали змогу подивитися відеоролики про різні види театральної діяльності, які активно використовуються в КДНЗ №2 – інтерактивний театр, театр на піску, театр світу та тіней.

У практичній частині заходу музичні керівники переглянули заняття з дітьми старшої групи «Граємо в театр» (вихователі – Бадулкіна А.А., Адамова Ю.В.

Наприкінці методичного об’єднання всі присутні долучилися до участі у майстер-класах «Професійна режисура» ( музичний керівник Войцеховская О.М.), «Феєрія масок» (практичний психолог Овдієнко Н.В.), презентація театру на фартухах (вихователь Адамова Ю.В.).

 

 


Семінар-практикум "Здоров’язбережувальні технології в освітній діяльності дошкільного навчального закладу"

26.02.2020 року в ДНЗ № 33 «Журавлик» відбувся семінар-практикум для молодих вихователів на тему «Здоров’язбережувальні технології в освітній діяльності дошкільного навчального закладу», метою проведення якого було сприяти підвищенню рівня знань стосовно фізичного здоров’я і здорового способу життя; визначити фактори, які впливають на здоров’я людини; створити умови для формування у педагогів позитивного ставлення до життя та власного здоров’я на засадах традицій українського народу; активізувати комунікативні навички ефективного спілкування в різних формах та умовах, вміння продуктивно працювати в команді.

У теоретичній частині семінару-практикуму присутні прослухали доповідь «Розвиток фізичного здоров’я дитини дошкільного віку в контексті досліджень етнопедагогіки М.Г. Стельмаховича» вихователя-методиста Пікіної Т.А., що стосувалася висвітлення питання розвитку фізичного здоров’я особистості та формування навичок дотримання здорового способу життя відповідно до засад української етнопедагогіки та традиційного родинного виховання Мирослава Стельмаховича.

У практичній частині присутні молоді вихователі мали змогу особисто взяти участь у запропонованих вправах та дидактичних іграх (робота з прислів’ями, презентація українських страв, гра на увагу, оформлення агітплакату щодо дотримання здорового способу життя тощо).

Також молоді педагоги відвідали практичне заняття з арома- та фітотерапії за участю дітей 6-го року життя (гр. «Джерельце», вихователь – Живицька Ю.І.) та майстер-клас із солетерапії за участю дітей 4-го року життя (гр. «Казковий віночок», вихователь – Давидко Н.А.).

 


Методичне об’єднання клубу «Еколог» 

08.11.2019 на базі КДНЗ № 9 «Калинка» відбулося методичне об’єднання клубу «Еколог» для вихователів на тему: «Використання спадщини В.О.Сухомлинського у формуванні екологічної свідомості дітей дошкільного віку», у ході якого, педагоги та методисти відділу дошкільної освіти підвищили рівень інформаційної компетенції щодо оптимізації екологічного виховання, усвідомили актуальність упровадження ідей екологічного виховання В.О.Сухомлинського у практику сучасної дошкільної освіти. У практичній частині заходу було переглянуто інтегровані заняття з пріоритетом на екологічне виховання: «Равлик» (5р.ж.) – вихователь Н.В.Лагода; «Птахи» (6р.ж.) – вихователь А.Г. Якименко та музичні етюди «Осіння карусель» за екологічними казками В. Сухомлинського (музичний керівник –  С.О. Пікус).