menu
person

ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА КЕРІВНИКІВ ДНЗ 

МЕТА: Вдосконалення професійної компетентності керівників ДНЗ щодо створення освітнього простору, який відповідав би вимогам сьогодення, орієнтований на соціалізацію особистості громадянського суспільства.

Керівник - Гетьманенко Н.Г., завідувач КДНЗ №2

План роботи керівників ДНЗ


ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА  МЕТОДИСТІВ ДНЗ 

МЕТА: Вдосконалення професійної компетентності керівників ДНЗ щодо створення освітнього простору, який відповідав би вимогам сьогодення, орієнтований на соціалізацію особистості громадянського суспільства.

Керівник - Ромахіна Н.М., вихователь-методист я/с № 48 ДПЛОЦ

План роботи методистів ДНЗ


ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП РАННЬОГО ВІКУ

ТЕМА:  «Формування основ соціалізації дітей раннього віку у контексті освітнього простору ЗДО»

МЕТА:
- розглянути науково-методологічні засади науково-методичної проблеми;
- вивчити потенціальні можливості педагогів щодо створення соціально-педагогічних умов соціалізації;
- активізувати інформованість педагогів з використання інтерактивних технологій;
- сприяти створенню умов для формування сучасного освітнього середовища як передумови соціалізації особистості; 
- впроваджувати гнучкі інноваційні моделі; 
- формувати соціальну компетентність дітей сходинками мікросередовища ДНЗ; 
- здійснити моніторинг методичної бази для обміну досвідом роботи з розвитку соціальних аспектів дітей раннього віку.
                
Керівник - Никончук Г.В., вихователь-методист КДНЗ №11

План роботи вихователів груп раннього віку


ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ТЕМА: «Сучасна модель розвитку соціальної компетентності у дітей дошкільного віку»

МЕТА:  Визначення освітніх стратегій соціалізації особистості. переорієнтація вихователів на нову мету і принципи освіти. Допомогти зорієнтуватись в потоці інформації і отримати поштовх до самовдосконалення. Забезпечити якість і ефективність роботи шляхом впровадження кращих традиційних і нових зразків педагогічної діяльності з метою популяризації  професійних здобутків з проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Керівник - Бобер Л.В., вихователь-методист КДНЗ №54

План роботи вихователів груп дошкільного віку


ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КЛУБ «ЕКОЛОГ»

МЕТА:  Актуалізація знань вихователів ДНЗ міста з досвіду використання інваріантної та варіативної складових для вирішення завдань екологічного виховання дітей дошкільного віку .
Продовження роботи по ознайомленню педагогів з:
- сучасними світовими екологічними розробками, ініціативами, екологічним волонтерським рухом, організаціями, методами і прийомами побудови роботи з екологічного виховання дітей з урахуванням вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», створення вихователями емоційно - позитивного та екологічно - розвивального середовища для перебування дітей в ДНЗ відповідно до напрямків розвитку пізнавальної та креативної компоненти, подання дітям доступних науково - вірних знань про живу та неживу природу, забезпечення їх мотиваційної зацікавленості до пізнавальної діяльності, становленню основ екологічної свідомості, соціальної  адаптації.

Керівник - Лучинська І.П., вихователь-методист КЕДНЗ №53

План роботи клубу «ЕКОЛОГ» 


ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ ТА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ТЕМА: "Перспективність та наступність дошкільної та початкової ланок освіти"

МЕТА:  На основі Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації в країні та з метою підвищення компетентності вихователів старших дошкільників, розпочати роботу по ознайомленню вчителів та вихователів ДНЗ міста з досвідом використання інноваційних технологій для вирішення завдань патріотичного та громадянського виховання, комунікативно-мовленнєвого розвитку майбутніх школярів, провести обмін досвідом.                                                 
 

Керівник - Агаркова І.Є., вихователь-методист КДНЗ №39

План роботи  вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів


ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА МУЗИЧНИХ КЕРІВНИКІВ

МЕТА:  Підвищення ефективності професійної діяльності педагога. Узагальнення та  розповсюдження кращого досвіду музичних керівників міста. Підвищення якості музичного виховання. Взаємодія з музичними керівниками ДНЗ.

Керівник - Добишева Л.М. – музичний керівник КДНЗ №54

План роботи музичних керівників ДНЗ


ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА ІНСТРУКТОРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ТЕМА: "Формування здорового способу життя"

МЕТА: Ознайомлення з «Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді», з методичнимирекомендаціямищодоїїреалізації; з обласною науково-методичною проблемою «Освітністратегіїсоціалізаціїособистостігромадянськогосуспільства», з теоретико-методичними засадами процесу соціалізації дітей в сучасному освітньому просторі. Впровадження сучасних педагогічних технологій, оволодіння сучасним стилем педагогічного мислення. Запровадженняздоров’єзберігаючихосвітніхтехнологійосвітньогопроцесу, зміцнення фізичного, психічного та психологічногоздоров’ядітей. Підвищенняпрофесійноїкваліфікаціїінструкторів з фізкультури.
                
Керівник - Катрич І.А., інструктор з фізичного виховання КДНЗ №2

План роботи інструкторів з фізичної культури ДНЗ