МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ ДНЗ 

МЕТА: Вдосконалення професійної компетентності керівників ДНЗ щодо створення освітнього простору, який відповідав би вимогам сьогодення, орієнтований на соціалізацію особистості громадянського суспільства.

Керівник ММО - Гетьманенко Н.Г., завідувач КДНЗ №2

План роботи ММО керівників ДНЗ


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ ДНЗ 

 МЕТА: Вдосконалення професійної компетентності керівників ДНЗ щодо створення освітнього простору, який відповідав би вимогам сьогодення, орієнтований на соціалізацію особистості громадянського суспільства.

Керівник ММО - Ромахіна Н.М., вихователь-методист я/с № 48 ДПЛОЦ

План роботи ММО методистів ДНЗ


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП РАННЬОГО ВІКУ

ТЕМА:  «Формування першої сходинки соціалізації дітей раннього віку засобами інноваційних педагогічних технології»

МЕТА:
-  направити увагу педагогів на виконання завдань ІІ «Організаційно-моделюючого» етапу обласної  науково–методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості у громадянському суспільстві» згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти;    
- розглянути науково-методологічні засади науково-методичної проблеми;
- вивчити потенціальні можливості педагогів щодо створення соціально-педагогічних умов соціалізації;
- активізувати інформованість педагогів з використання інтерактивних технологій;
- сприяти створенню умов для формування сучасного освітнього середовища як передумови соціалізації особистості; 
- впроваджувати гнучкі інноваційні моделі; 
- формувати соціальну компетентність дітей сходинками мікросередовища ДНЗ; 
- здійснити моніторинг методичної бази для обміну досвідом роботи з розвитку соціальних аспектів дітей раннього віку.
                
Керівник ММО - Никончук Г.В., вихователь-методист КДНЗ №11

План роботи ММО вихователів груп раннього віку


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ТЕМА: «Сучасна модель розвитку соціальної компетентності у дітей дошкільного віку»

МЕТА:  Активізувати педагогічні кадри на роботу на другому етапі роботи над науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» через популяризацію варіативної складової організації дитячої життєдіяльності, що становить невід’ємну частину освітнього процесу. Допомогти вихователям зорієнтуватись в потоці інформації і отримати поштовх до самовдосконалення. Забезпечити якість і ефективність роботи з опанування дітьми економічних знань в інтерактивних формах шляхом впровадження кращих традиційних і нових зразків педагогічної діяльності з метою популяризації професійних здобутків.

Керівник ММО - Богданова К.Г., вихователь-методист КДНЗ №4

План роботи ММО вихователів груп дошкільного віку


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
КЛУБ «ЕКОЛОГ»

МЕТА:  Актуалізація знань вихователів ДНЗ міста з досвіду використання інваріантної та варіативної складових для вирішення завдань екологічного виховання дітей дошкільного віку .
Продовження роботи по ознайомленню педагогів з:
- сучасними світовими екологічними розробками, ініціативами, екологічним волонтерським рухом, організаціями, методами і прийомами побудови роботи з екологічного виховання дітей з урахуванням вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», створення вихователями емоційно - позитивного та екологічно - розвивального середовища для перебування дітей в ДНЗ відповідно до напрямків розвитку пізнавальної та креативної компоненти, подання дітям доступних науково - вірних знань про живу та неживу природу, забезпечення їх мотиваційної зацікавленості до пізнавальної діяльності, становленню основ екологічної свідомості, соціальної  адаптації.

Керівник ММО - Лучинська І.П., вихователь-методист КЕДНЗ №53

План роботи клубу «ЕКОЛОГ» 


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ ТА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ТЕМА: "Перспективність та наступність дошкільної та початкової ланок освіти"

МЕТА:  На основі Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації в країні та з метою підвищення компетентності вихователів старших дошкільників, розпочати роботу по ознайомленню вчителів та вихователів ДНЗ міста з досвідом використання інноваційних технологій для вирішення завдань патріотичного та громадянського виховання, комунікативно-мовленнєвого розвитку майбутніх школярів, провести обмін досвідом.                                                 
Керівник ММО - Глєбова Л.А., вихователь-методист КДНЗ №38

План роботи ММО вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МУЗИЧНИХ КЕРІВНИКІВ

МЕТА:  розширити  знання музичних керівників щодо застосування сучасних форм роботи під час проведення занять музично-художнього напрямку, а також поглибити значення святкових ранків та розваг у виховній роботі дошкільного закладу, етапами їх підготовки, особливості співпраці музичного керівника та вихователя.

Керівник ММО - Пікус С.О. – музичний керівник КДНЗ №9

План роботи ММО музичних керівників ДНЗ


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІНСТРУКТОРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ТЕМА: "Формування здорового способу життя"

МЕТА: активізувати роботу інструкторів з фізичної культури на другому етапі «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»; роботу на другому етапі над науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» через популяризацію варіативної складової організації дитячої життєдіяльності, що становить невід’ємну частину освітнього процесу. Допомогти інструкторам з фізкультури підвищувати свій професійний рівень впровадженням у свою роботу сучасних педагогічних технологій, оволодінням сучасним стилем педагогічного мислення; здоров’єзберігаючих освітніх технологій, які сприяють зміцненню фізичного, психічного та психологічного здоров’я дітей.
                
Керівник ММО - Катрич І.А., інструктор з фізичного виховання КДНЗ №2

План роботи ММО інструкторів з фізичної культури ДНЗ

Засідання Клубу «Еколог»
Дата: 02 листопада 2017 року 
Місце проведення:  КДНЗ № 53 «Золотий півник» 
Тема: «Від екології душі до екології природи» 
Матеріали


Семінар по ЦЗ на тему: «Організація та проведення заходів з ЦЗ в дошкільних навчальних закладах міста»
Дата проведення: 31 жовтня 2017 року 
Місце проведення: КДНЗ № 39 «Перлинка»

Матеріали


Засідання ММО з наступності дитячого садка і школи вихователів старших груп

Дата: 26 квітня 2017 року

Місце проведення: КДНЗ № 17 «Метелик»

Тема: «Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання»

Матеріали засідання 


Засідання клубу «Еколог»

Дата: 12 квітня 2017 року

Місце: КДНЗ №49 «Ведмежатко»

Форма проведення: екологічний практикум

Тема: «Формування у дітей екологічного світорозуміння через трудову діяльність в природному довкіллі».

Матеріали засідання


Засідання ММО завідувачів ДНЗ
 
Дата: 14 лютого 2017 року
Місце: КДНЗ № 9 «Калинка»
Тема: «Керівництво процесом створення соціокультурного простору в сучасному ДНЗ для соціального розвитку учасників освітньо-виховної діяльності»
 
Матеріали засідання
 

Засідання ММО інструкторів фізичної культури ДНЗ
Тема: "Соціальний розвиток дошкільників"
Матеріали засідання ММО
 

Засідання ММО вихователів старших груп ДНЗ «Соціально-фінансова освіта в житті дитини»

Місце проведення: КДНЗ № 12 «Світлячок» 

Матеріали засідання ММО


Засідання ММО для музичних керівників ДНЗ «Використання фольклору в різних видах музичної діяльності, як одна із складових розвитку творчості та креативності дитини»
 
     В комунальному дошкільному навчальному закладі  №17 «Метелик» відбулося міське науково-методичне об'єднання для музичних керівників дошкільних навчальних закладів міста на тему: «Використання фольклору в різних видах музичної діяльності, як одна із складових розвитку творчості та креативності дитини».
     Мета заходу : визначити роль і місце дитячого фольклору в музичному розвитку дитини, етапи формування у дітей інтересу до традицій українського народу і розвитку творчих здібностей та креативності.
На методичному об’єднанні були присутні 29 музичних керівників закладів міста під керівництвом  методиста з дошкільної освіти  міського відділу освіти Якимець О.О.
      Учасники заходу ознайомились із креативною виставкою дитячих робіт, виконаних  різними креативними техніками, а також ознайомились із театральною виставою « В гостинах у бабусі»
     Аналізуючи переглянуте методичне об’єднання, методист з дошкільної освіти  міського відділу освіти О.О.Якимець  відзначила високий рівень проведеного заходу в КДНЗ № 17  «Метелик» та підкреслила , що саме від творчих людей, які можуть досягти успіхів у діяльності завдяки певним індивідуальним та особистим рисам, залежить розвиток суспільства .
     Музичні керівники  дошкільних навчальних закладів поділилися думками щодо переглянутих заходів та відзначили  роботу педагогічного колективу закладу.
 

Засідання ММО для керівників ДНЗ «Реалії сьогодення. Підготовка дошкільника до реального життя»

      На базі КДНЗ№38 «Малятко» відбулося методичне об'єднання для керівників дошкільних закладів міста з теми «Реалії сьогодення. Підготовка дошкільника до реального життя».  Під час методичного об'єднання керівники закладів ознайомились з основами теорії про «реальне життя», сучасними проблемами дошкільного розвитку та напрямками роботи педагогічного колективу з питань підготовки дитини-дошкільника до прийняття цілісної картини світу, формування світогляду та здатності пристосовуватися до «реального життя»;

   Аналізуючи переглянуте методичне об’єднання, методист з дошкільної освіти  міського відділу освіти О.О.Якимець  відзначила високий рівень проведеного заходу в КДНЗ № 38  «Малятко».
   Керівники  дошкільних навчальних закладів поділилися думками щодо переглянутих заходів та відзначили  роботу педагогічного колективу закладу.
 

Засідання ММО «Розвиваюче навчання в групах раннього віку»

      На базі КНВК «Джерельце» відбулося методичне об'єднання з питання дошкільної освіти на тему  «Розвиваюче навчання в групах раннього віку».

 Мета заходу: спрямувати знання педагогів на значення розвиваючого навчання, починаючи з груп раннього віку.
       У методичному об'єднанні взяли участь начальник відділу освіти Сафонова В.В., методист методичного кабінету Якимець О.О. та вихователі груп раннього віку дошкільних навчальних  закладів міста.
       Під час методичного об'єднання вихователі ознайомились: 
- з виставкою-презентацією методичних наробок педагогічного колективу НВК «Джерельце» для роботи з дітьми раннього віку;
- переглянули інноваційні заняття з розвитку мовлення в групах раннього віку.
      Аналізуючи переглянуте методичне об’єднання, начальник відділу освіти   і науки Сафонова В.В. відзначила високий рівень проведеного заходу в КНВК»Джерельце»  та підкреслила , що саме від творчих людей, які можуть досягти успіхів у діяльності завдяки певним індивідуальним та особистим рисам, залежить розвиток суспільства .
     Вихователі дошкільних навчальних закладів поділилися думками щодо переглянутих заходів та відзначили  роботу педагогічного колективу закладу.