МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ ДНЗ 

МЕТА: Вдосконалення професійної компетентності керівників ДНЗ щодо створення освітнього простору, який відповідав би вимогам сьогодення, орієнтований на соціалізацію особистості громадянського суспільства.

Керівник ММО - Гетьманенко Н.Г., завідувач КДНЗ №2

План роботи ММО керівників ДНЗ


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ ДНЗ 

 МЕТА: Вдосконалення професійної компетентності керівників ДНЗ щодо створення освітнього простору, який відповідав би вимогам сьогодення, орієнтований на соціалізацію особистості громадянського суспільства.

Керівник ММО - Ромахіна Н.М., вихователь-методист я/с № 48 ДПЛОЦ

План роботи ММО методистів ДНЗ


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП РАННЬОГО ВІКУ

ТЕМА:  «Формування першої сходинки соціалізації дітей раннього віку засобами інноваційних педагогічних технології»

МЕТА:
-  направити увагу педагогів на виконання завдань ІІ «Організаційно-моделюючого» етапу обласної  науково–методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості у громадянському суспільстві» згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти;    
- розглянути науково-методологічні засади науково-методичної проблеми;
- вивчити потенціальні можливості педагогів щодо створення соціально-педагогічних умов соціалізації;
- активізувати інформованість педагогів з використання інтерактивних технологій;
- сприяти створенню умов для формування сучасного освітнього середовища як передумови соціалізації особистості; 
- впроваджувати гнучкі інноваційні моделі; 
- формувати соціальну компетентність дітей сходинками мікросередовища ДНЗ; 
- здійснити моніторинг методичної бази для обміну досвідом роботи з розвитку соціальних аспектів дітей раннього віку.
                
Керівник ММО - Никончук Г.В., вихователь-методист КДНЗ №11

План роботи ММО вихователів груп раннього віку


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ТЕМА: «Сучасна модель розвитку соціальної компетентності у дітей дошкільного віку»

МЕТА:  Активізувати педагогічні кадри на роботу на другому етапі роботи над науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» через популяризацію варіативної складової організації дитячої життєдіяльності, що становить невід’ємну частину освітнього процесу. Допомогти вихователям зорієнтуватись в потоці інформації і отримати поштовх до самовдосконалення. Забезпечити якість і ефективність роботи з опанування дітьми економічних знань в інтерактивних формах шляхом впровадження кращих традиційних і нових зразків педагогічної діяльності з метою популяризації професійних здобутків.

Керівник ММО - Богданова К.Г., вихователь-методист КДНЗ №4

План роботи ММО вихователів груп дошкільного віку


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
КЛУБ «ЕКОЛОГ»

МЕТА:  Актуалізація знань вихователів ДНЗ міста з досвіду використання інваріантної та варіативної складових для вирішення завдань екологічного виховання дітей дошкільного віку .
Продовження роботи по ознайомленню педагогів з:
- сучасними світовими екологічними розробками, ініціативами, екологічним волонтерським рухом, організаціями, методами і прийомами побудови роботи з екологічного виховання дітей з урахуванням вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», створення вихователями емоційно - позитивного та екологічно - розвивального середовища для перебування дітей в ДНЗ відповідно до напрямків розвитку пізнавальної та креативної компоненти, подання дітям доступних науково - вірних знань про живу та неживу природу, забезпечення їх мотиваційної зацікавленості до пізнавальної діяльності, становленню основ екологічної свідомості, соціальної  адаптації.

Керівник ММО - Лучинська І.П., вихователь-методист КЕДНЗ №53

План роботи клубу «ЕКОЛОГ» 


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ ТА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ТЕМА: "Перспективність та наступність дошкільної та початкової ланок освіти"

МЕТА:  На основі Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації в країні та з метою підвищення компетентності вихователів старших дошкільників, розпочати роботу по ознайомленню вчителів та вихователів ДНЗ міста з досвідом використання інноваційних технологій для вирішення завдань патріотичного та громадянського виховання, комунікативно-мовленнєвого розвитку майбутніх школярів, провести обмін досвідом.                                                 
Керівник ММО - Глєбова Л.А., вихователь-методист КДНЗ №38

План роботи ММО вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МУЗИЧНИХ КЕРІВНИКІВ

МЕТА:  розширити  знання музичних керівників щодо застосування сучасних форм роботи під час проведення занять музично-художнього напрямку, а також поглибити значення святкових ранків та розваг у виховній роботі дошкільного закладу, етапами їх підготовки, особливості співпраці музичного керівника та вихователя.

Керівник ММО - Пікус С.О. – музичний керівник КДНЗ №9

План роботи ММО музичних керівників ДНЗ


МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІНСТРУКТОРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ТЕМА: "Формування здорового способу життя"

МЕТА: активізувати роботу інструкторів з фізичної культури на другому етапі «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»; роботу на другому етапі над науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» через популяризацію варіативної складової організації дитячої життєдіяльності, що становить невід’ємну частину освітнього процесу. Допомогти інструкторам з фізкультури підвищувати свій професійний рівень впровадженням у свою роботу сучасних педагогічних технологій, оволодінням сучасним стилем педагогічного мислення; здоров’єзберігаючих освітніх технологій, які сприяють зміцненню фізичного, психічного та психологічного здоров’я дітей.
                
Керівник ММО - Катрич І.А., інструктор з фізичного виховання КДНЗ №2

План роботи ММО інструкторів з фізичної культури ДНЗ

 

Методичне об’єднання музичних керівників по темі: "Розвиток хореографічних здібностей дошкільників - як одна із складових музичного розвитку дитини"

29 листопада 2018 року в КДНЗ №47 «Квітонька» відбулося методичне обєднання музичних керівників по  темі: «Розвиток хореографічних  здібностей  дошкільників  - як одна із складових  музичного розвитку дитини».

Музичні керівники підвищили рівень знань щодо впровадження новітніх освітніх технологій з дитячої хореографії та створення сприятливих умов для  розвитку дитячої обдарованості.

Педагоги закладу презентували  відеофільм «Розвиток хореографічних здібностей дошкільників» та театралізоване дійство за мотивами мультиплікаційного фільму: «Феї втраченого скарбу» - «Казкові  пригоди Феї Дінь – Дінь та її друзів».

     

      

 

Засідання клубу "Еколог" за темою "Від усвідомлення мети до успішних дій"

            З метою розвитку вмінь педагогів дошкільних закладів міста працювати у команді для вироблення стратегії по усвідомленню знань, засвоєнню форм і методів ведення роботи з дітьми дошкільного віку з екологічного виховання 22.11.18р на базі комунального я/с №48 ДПЛОЦ відбулось засідання клубу «Еколог» за темою: «Від усвідомлення мети до успішних дій»  де була презентована програма "Дошкільникам - освіта для сталого розвитку".

     

 

Тематичний тиждень українознавства

У період  з 19.11.23.11.2018 у дошкільних закладах міста пройшов тематичний Тиждень українознавства під таким девізом: «Слово до слова - буде розмова!».

Мета тижня : поповнити знання дітей про культуру українського народу (традиції, загадки, приказки, пісні); ознайомлення із народним декоративно-ужитковим мистецтвом, побутом, одягом; формування мовленнєвої культури дошкільників ; виховування патріотичних почуттів, любові до рідної України.

У рамках тижня були проведені тематичні заняття, оформлені   куточки народознавства, міні-музеї,  які використовуються для   проведення мовленнєвих занять, бесід,  ігрової діяльності, для батьків в інформаційних куточках розміщені   ряд рекомендацій  та порад.

Під час проведення тижня були використані різноманітні форми роботи: екскурсії, тематичні заняття, малювання малюнків, виготовлення аплікацій, читання віршів, дидактичні ігри тощо

 

 

Заходи з попередження надзвичайних ситуацій з вихованцями ДНЗ

З 15 листопада 2018 року відділом освіти і науки Нікопольської міської ради спілно с міськрайонним відділом ДСНС організовано і розпочато проведення заходів спрямовані на попередження надзвичайних ситуацій з вихованцями ДНЗ. Головний державний інспектор міськрайонного відділу ДСНС підполковник ЦЗ Парубенко В.В. та майор ЦЗ Ахтямов Р.Р. повідомили вихованцям КДНЗ № 12 «Світлячок» про:
- причини і обставини за яких найчастіше виникають пожежі; 
- алгоритм дій у разі виникнення пожежі;
- правила поведінки на льоду;
- небезпеку терористичних проявів;
- правила поведінки на водоймах;
Також, представники ДСНС грали з вихованцями в пізнавальні ігри

 

 

Семінар "Взаємодія дошкільної та початкової освіти: питання та шляхи реалізації" 

Великого значення в Концепції НУШ набуває аспект педагогіки партнерства між всіма учасниками освітнього процесу: учнями, батьками та педагогами. Але не менш важливим є питання  партнерства між вихователями ДНЗ та вчителями початкової школи. І з цією метою на базі КЗ НСЗШ №3» 23.11.2018 року пройшов семінар “Взаємодія дошкільної та початкової освіти : питання та шляхи реалізації”. На семінарі були присутні вихователі та молоді вчителі. Перші  побачили своїх вихованців, пораділи їх успіхам. Приємно розчулила зустріч першачками своїх вихователів ДНЗ. Молоді спеціалісти змогли бути присутніми на уроках, ранкових зустрічах, познайомитися зі змінами у методиці проведення уроків, побачити   впровадження методик особистісно і компетентнісно зорієнтованого навчання, виховання і розвитку мо­лодших учнів.

 

 

 

Тиждень народознавства

З 19 по 23 листопада 2018 року в дошкільному навчальному закладі (ясла - садку) № 33 «Журавлик» пройшов Тиждень народознавства, що сприяв поглибленому знайомству дітей з історією, звичаями та традиціями українського народу.