Керівник ММО - Ященко Н. І., вчитель початкових класів КЗ "НСЗШ № 4" 

Куратор - методист науково-методичного центру Болгаріна Л. О.
 
Проблема міського методичного об"єднання:  
"Створення умов для соціалізації особистості молодшого школяра шляхом удосконалення навчально-виховного процесу"

Мета: Створення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через ефективне використання сучасних форм і методів навчання. Впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів.  Продовжити роботу по впровадженню нового Державного стандарту, систематизувати та поглибити роботу з молодими та талановитими вчителями; працювати над підвищенням фахової майстерності та її впливу на рівень учнівських досягнень. Забезпечити подальше становлення  інноваційної особистості, її інтелектуальний, соціальний фізичний розвиток. Визначення основних показників творчої компетентності особистості, запровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу створення умов для соціалізації особистості громадянського суспільства. 

Пріоритетні напрямки роботи:
- всебічно розвивати та виховувати особистість через формування в учнів бажання і вміння вчитися
- забезпечити тематичну єдність у роботі шкільних методичних об’єднань щодо реалізації регіональних комплексно - цільових програм;
- запроваджувати сучасні системи моніторингу якості освіти;
- сприяти формуванню широких світоглядних орієнтацій та компетенцій, виховувати потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленню в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно- мистецької спадщини; 
- використовувати нестандартні форми методичної роботи як ефективні засоби розвитку креативності педагога;
- здійснити підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у сфері проектних, розвивальних, дослідницьких методів навчання із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
- сприяти впровадженню гнучкої системи організації навчального процесу, щодо роботи з обдарованими учнями;
- запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів;
- впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів;
- формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії;
- зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я дітей, запровадження  здоров’єзберігаючих освітніх  технологій.
- координувати роботу щодо якісного ведення класних журналів на порталі «Мої знання»;
- культивувати найкращі риси української ментальності: працелюбність,
індивідуальної свободи, глибокого зв՚язку з природою, патріотизму, любові
 до рідної землі, своєї історії, мови. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  КАДРІВ

Вища освіта                                      - 179
Середня спеціальна освіта             - 50
Мають категорію:
            вищу                                     -  119
            першу                                   -  35
           другу                                     -  25
           спеціаліст                              -  50
Мають звання:
          "старший учитель”                -  60
          "вчитель-методист”               -  36


Методичні рекомендації

Засідання ММО вчителів початкових класів

 

      30.10.2018 року на базі КЗ «Гімназія № 15» відбулося засідання міського методичного об’єднання вчителів початкових класів на тему «Розвиток критичного мислення молодших школярів у процесі вивчення української мови та літератури, як важлива умова освітнього процесу». Головна мета ММО була поглибити знання педагогів про інноваційні технології, які зроблять процес навчання  більш яскравим і легшим, підвищити рівень обізнаності учнів та введення нових понять у освітню галузь "Мовно-літературна", розкрити поняття "ідеальний урок", яким він повинен бути.

Розпочала засідання  Болгаріна Л.О., методист НМЦ, яка надала методичну допомогу вчителям 1 класів, що працюють у Новій українській школі щодо  адаптації та психофізичних особливостей дітей 6-річного віку  та їх оцінювання. Керівники шкільних методичних об’єднань збагатили свої знання з  питання «Навіщо потрібне критичне мислення вчителям та учням? Які властивості має критичне мислення та особистість із прагненням до критичного мислення?» (СЗШ №9), «Застосування стратегії та процедури критичного мислення для розв’язання проблемних задач та самовдосконалення на уроках української мови та літератури» (СЗШ №11).У цікавій співбесіді відбувся виступ вчителя Сергієнко Н.А. за темою: «Цікаві вправи для розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках української мови та літератури» (СЗШ №24). Наприкінці засідання провели огляд новинок методичної літератури та журналів. Запропонували вчителям початкових класів організувати участь дітей у всеукраїнських конкурсах: «Кенгуру»,«Колосок», «Патріот» та інших.

Міський семінар вчителів початкової школи за темою: «Компетентісно-орієнтоване навчання у процесі формування творчої особистості молодшого школяра»
 Мета та завдання семінару:
ознайомити учасників семінару з актуальною проблемою початкового навчання «Компетентнісно – орієнтоване навчання у процесі формування творчої особистості молодшого  школяра»;
• показати ефективність методів і форм інноваційних технологій у розвитку інтелектуальних і творчих здібностей молодших школярів»;
• поділитися досвідом впровадження традиційних і інноваційних форм діяльності вчителями кафедри початкового навчання.
 
Актуальність:
формування та розвиток інноваційної та активної особистості;
виховання особистості мислячої, самостійної та творчої;
розвиток уміння працювати і здобувати інформацію упродовж життя; переробляти, застосовувати для індивідуального розвитку та самовдосконалення.

 

 Сичова О.М., вчитель початкових класів;

Жгульова М.І., вчитель інформатики
вчитель Веретеніна І.І.
вчитель Макаренко І.І.
вчитель Тригуб Н.Г.
вчитель Олексієнко Л.Д.