ПРОБЛЕМА МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
Створення умов для соціалізації  особистості молодшого школяра шляхом удосконалення навчально-виховного процесу 
 
МЕТА: Створення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстер-ності вчителів через ефективне використання сучасних форм і методів навчання. Впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної  роботи школярів.  Продовжити роботу по впровадженню нового Державного стандарту, систематизувати та поглибити роботу з молодими та талановитими вчителями; працювати над підвищенням фахової майстерності та її впливу на рівень учнівських досягнень. Забезпечити  подальше становлення  інноваційної  особистості, її  інтелектуальний, соціальний  фізичний розвиток . Визначення основних показників творчої компетентності особистості, запровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів,  удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу створення умов для соціалізації особистості громадянського суспільств
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРІВ
Вища освіта                                    - 15
Середня спеціальна освіта            - 19
Мають категорію:
         вищу                                       -  6
         першу                                     -  4
         другу                                       -  5
         спеціаліст                               -  19
Мають звання:
         "старший учитель"                -  3
         "вчитель-методист”               -  3
 
 
Пріоритетні напрямки роботи:
- Визначення показників, що характеризують творчий потенціал особистості.
- Моніторинг якості навчання та творчої компетентності  школярів.
- Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу в рупі продовженого дня, відповідно до здібностей та нахилів учнів.
- Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.
- Впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів.
- Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії.
- Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.
- Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді,  запровадження  здоров’язберігаючих  технологій освітнього процес
у.
 Засідання ММО вихователів ГПД 

30.10.2018 плідно пройшло засідання ММО вихователів ГПД за темою «Самостійна робота як вид навчальної діяльності молодших школярів», на якому вихователі ГПД  Ярова Т.І. (КЗ «НСЗШ№20»); Пініелля І.О. («КЗ ННВК№7»); Ворон М.В. (КЗ « НСЗШ№11»); Хасанова К.І. (КЗ «НСЗШ №16»); Вовк Т.М. (КЗ «НСЗШ№17») поділилися досвідом своєї роботи, звернули особливу увагу на умови і чинники шкільного життя, які впливають на здоров’я учнів, на основні вимоги щодо організації та проведення самопідготовки та її структурні етапи, розповіли  про єдність педагогічного процесу на уроках та годинах самопідготовки в ГПД, про умови формування пізнавального інтересу учнів, наголосили на тому, що навчальна діяльність цікава тоді, коли вона урізноманітнена, посильна для дітей.  Багато цікавого дізналися педагоги про  взаємодію сім’ї та школи у вихованні творчої особистості.Усі розповіді супроводжувалися презентаціями з ілюстраціями, фотографіями та методичними рекомендаціями.